Det med småt

TRANSPORTEN

Lejlighedstransport:

Lejlighedstransporter sker på tidspunkter, vi bestemmer. Vi kører, når vi kan samle flere opgaver til en tur

Lejlighedstransporter er således billigere for dig, dog er transporttiden for din hest typisk længere 

DIREKTE FRA A TIL B:

Her bestemmer du dato og klokkeslet. Kortest transporttid for din hest men osse en dyrere løsning, da der ikke er flere heste at dele udgiften på

UDSTYR:

Vi tager gerne udstyr med i rimeligt omfang. Det er 100% ejerens/modtagerens eget ansvar at få udstyret med, når hesten læsses af

Vi påtager os intet ansvar for glemte, bortkommet og manglende udstyr, og vi erstatter ikke udstyr, som menes gået tabt i forbindelse med en transport

FORSIKRING:

Læsning, transport og aflæsning foregår for ejers egen risiko, da vi desværre ikke har mulighed for at tegne en sådan forsikring. 

Ejer skal selv tegne evt død -og uanvendelighedsforsikring på sin hest

Sker materielskade under transport, forvoldt af hesten, træder vores forsikring til, men vi påberåber os retten til evt. at tilskrive hesteejer ansvaret for afholdelse af vores selvrisiko på det skadede materiel


Afbestilling

Lejlighedstransport:

Transporten er bindende fra det tidspunkt, kunden modtager bekræftelse (faktura) via email. Da priserne er beregnet ud fra flere heste, kan transporten ikke økonomisk hænge sammen, hvis en kunde springer fra

DIREKTE FRA A TIL B:

Transporten kan af kunden afbestilles indtil 48 timer før planlagt afgang uden omkostning

Afbestilles transporten mindre end 48 timer før planlagt afgang faktureres 50% af den oprindeligt aftalte pris

Aflyses samme dag/efter lukketid dagen forinden, faktureres det fulde beløb

Skulle hesten, mod alle forventninger, ikke lade sig læsse, faktureres ligeledes det fulde beløb

CHAUFFØREN HAR DET SIDSTE ORD:

Det er altid chaufføren, der egenrådig beslutter om en hest er transportegnet og/eller vind/vejr er acceptabelt!

BETALING

Mobile Pay: 230676 eller bankoverførsel er at foretrække

Ikke alle er lige gode til at få betalt, dette har gjort, at vi desværre er ret strikse med betalingstidspunkt. Dette er som udgangspunkt senest ved aflæsning af hesten

Faste kunder som vi kender, er vi mere fleksible over for

Rykkergebyr kr. 100  -  rente efter gældende lov